iPad App presentatie

De iPad is een steeds vaker gebruikt middel voor buitendienst mensen. Yarr Multimedia realiseert presentaties die feilloos afspelen op iedere iPad.